GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

JAK UDZIELAĆ
PIERWSZEJ POMOCY?

 

 

               W piątek  04. 11.2016 r. w piotrkowickich oddziałach gimnazjum zostały przeprowadzone warsztaty pod hasłem: „ Pomagamy i uczymy pomagać. Co robić w nagłych wypadkach?” Ratownicy z Grupy Ratownictwa PCK z Kielc przeprowadzili bardzo ciekawe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Gimnazjaliści mogli obejrzeć profesjonalny pokaz resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz byli bezpośrednio zaangażowani przez ratowników w ćwiczenia przywracające przytomność poszkodowanym czy drożność dróg oddechowych.  Uczniowie zostali poinstruowani, jak tamować krwotoki, opatrywać rany i urazy, zachować się w przypadku omdleń, czy przywrócić oddech osobom nieprzytomnym.
Inicjatorem warsztatów był pan Mariusz Doroz – ojciec ucznia klasy 2e.