GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 WOLONTARIAT PONAD BARIERAMI 

 

 

 

 Aby rozwijać  kompetencje kluczowe w zakresie informatyki w najbliższą sobotę  29.10. 2016 r. rozpoczniemy zajęcia w projekcie “WOLONTARIAT PONAD BARIERAMI. DZIAŁAM DLA DOBRA INNYCH I WŁASNEGO ROZWOJU.” 

Trzech wolontariuszy: Gabriel Hanszke, Sebastian Misztal i Jakub Jakubiec będą prowadzili zajęcia z  programowania dla zrekrutowanych w projekcie  osób.

Niestety proces rekrutacji już został zamknięty. Wszystkim pozostającym na liście rezerwowej pozostaje poczekać do przyszłego roku kalendarzowego.

 W realizacji działań współpracujemy ze Stowarzyszeniem Talent budując sieć środowisk edukacyjnych zainteresowanych twórczą pracą z uczniami zdolnymi.