GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

POLEGŁYM ZA
WOLNĄ POLSKĘ
PAMIĘTAMY...

 

 

               Pod takim hasłem Międzyszkolny Klub Historyczny włączył się w obchody Dnia Żołnierza  Batalionów Chłopskich. Młodzież przygotowała część artystyczną, na którą złożyły się wiersze, piosenki upamiętniające żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Program artystyczny został ciepło przyjęty przez gości i władze, które zaszczyciły uroczystość swoją obecnością.
Uczniowie mieli również możliwość wysłuchania referatu na temat działalności konspiracyjnego ruchu ludowego na Kielecczyźnie, który wygłosiła pani Marzena Grosicka, pracownik IPN.