GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 WOLONTARIAT PONAD BARIERAMI 

 

 

 

W wyniku rekrutacji do projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nasza szkoła bierze udział w kolejnych działaniach rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Projekt nosi nazwę “WOLONTARIAT PONAD BARIERAMI. DZIAŁAM DLA DOBRA INNYCH I WŁASNEGO ROZWOJU.”

 

W realizacji działań współpracujemy ze Stowarzyszeniem Talent budując sieć środowisk edukacyjnych zainteresowanych twórczą pracą z uczniami zdolnymi.

 Projekt rozpoczął  tygodniowy obóz wolontariacki we Władysławowie, w którym wzięli udział nasi trzecioklasiści: Sebastian Misztal, Jakub Jakubiec i Gabriel Hanszke. W dniach 9 – 14 października 2016 r. nabywali wiedzę potrzebną do utworzenia Koła Wolontariatu, by potem prowadzić zajęcia z przedmiotów ścisłych (informatyka) dla innych uczniów.

 

Klub Wolontariatu ruszy niebawem w naszej szkole. Możesz się dowiedzieć o jego działaniach u opiekuna Klubu- p. D. Stanek w sali 207.