GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

WYRÓŻNIENI 
ZA SWOJĄ PRACĘ

 

 

                Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor szkoły – pani Justyna Zamojska  przyznała  wyróżniającym się w ubiegłym roku szkolnym nauczycielom gimnazjum nagrody dyrektora. Wśród  nagrodzonych znalazły  się  panie:  Anna Waga, Bożena Styrcz, Joanna Kołomańska, Bożena Wójcik, Izabela Bugaj, Iwona Olech – Urban, Marlena Bizewska  i  Małgorzata Ślusarczyk. Pani dyrektor doceniła zaangażowanie swych nauczycieli oraz ich szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Nauczyciele odebrali nagrody z rąk dyrekcji oraz burmistrza MiG Chmielnik w czasie uroczystej gali w CHCK  13.10.2016 r. Uhonorowana   została również dyrektor naszego gimnazjum – Justyna Zamojska.  Z rąk  burmistrza – Pawła Wójcika otrzymała nagrodę  za efektywną pracę i wzorowe kierowanie placówką oświatową.
Wyróżnionym pedagogom gratulujemy!