GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

CHMIELNIK
- MOJA MAŁA OJCZYZNA

 

 

                  Dnia 16 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w quizie "Chmielnik-moja mała ojczyzna" organizowanym w ramach projektu "Chmielnik-przestrzeń działań twórczych", współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Opiekunami uczniów były panie: Barbara Rogala -Kupczewska, Anna Kulpińska i Zofia Kłonicka.
           I miejsce w kategorii szkoła gimnazjalna zajęli: Piotr Gajek i Michał Zarzycki.
Wręczenie nagród
laureatom quizu wiedzy "Chmielnik- moja mała ojczyzna" miało miejsce

18 września 2016 r. w Chmielnickim Centrum Kultury, gdzie  odbyła się promocja książki Dariusza Kaliny „Dziedzictwo kulturowe na terenie gminy Chmielnik”, którą poprzedziło wręczenie nagród i wyróżnień  dużej grupie uczniów naszej szkoły. Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej odebrali tablety zakupione w ramach Projektu. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.