GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

  

XII  SPOTKANIA  
Z  KULTURĄ  ŻYDOWSKĄ

           

 

                    W dniu 15 czerwca 2014 roku w Chmielniku odbyły się XII Spotkania z Kulturą  Żydowską.  W przeddzień  imprezy, w sobotnie popołudnie, miała miejsce promocja  Świętokrzyskiego Sztetla, którą swym występem uświetnił zespół taneczny „Kamena”. Przygotowany na tę okazję program dziewczęta zaprezentowały w dwóch częściach. Pierwsza miała miejsce w Chmielnickim Centrum Kultury podczas promocji albumu „Chmielnickie Spotkania z Kulturą Żydowską”, którego współautorkami są Panie Anna Waga i Małgorzata Stachurska, druga w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl”.  

                              

 

         

            

 

                Podczas XII Spotkań z Kulturą Żydowską (niedziela) zespół taneczny Kamena wystąpił na chmielnickim Rynku. Pokaz inspirowany muzyką żydowską w wykonaniu dziewcząt z zespołu od 10-ciu lat stanowi główny punkt tej imprezy. Gimnazjaliści przygotowali również stoiska okolicznościowe, na których  między innymi prezentowali swoje prace plastyczne wykonane różnymi technikami oraz  zachęcali do  zakupu produktów regionalnych.