SUKCES   KAMENY 

 

 

           Dnia 10 marca 2014 roku,  Zespół Taneczny "KAMENA", wziął udział w 15 Jubileuszowych Powiatowych Przeglądach Artystycznych,   które  odbyły  się   w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach.   Organizatorem przeglądu  była  Komenda  Hufca    ZHP w Kielce - Powiat im. Edmunda Massalskiego w Kielcach.
       W swojej kategorii zespołów  tanecznych dziewczęta zajęły III miejsce, prezentowały układ choreograficzny do utworu "Gdzie ten, który powie mi", grupy Brathanki.
Zespół otrzymał nominację do Przeglądów Wojewódzkich, które tego roku odbędą się we Włoszczowie.

                                                                                  GRATULUJEMY!